مکانیزم خلبانی معمولی

قابلیت مکانیزم

پشتی و دسته مبل را بطور رفت و برگشت به طول ۲۴سانت

ارتفاع ۲۴

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *