مکانیزم پشتی دوقلو «پاتریس»

پشتی و دسته مبل را بطور رفت و برگشت حدود ۲۴و۴۰سانت به حرکت در می آورد

قابلیت مکانیزم

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *