مکانیزم پشتی و زیر دسته مبلمان راحتی خلبانی

مکانیزم رفت برگشت

قابلیت جا بجایی پشتی و دسته مبل به صورت افقی و به میزان تعین شده حدود ۲۴و۴۰ سانت را دارد

ال ۴۰

ال۲۴

پرچی

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *