انواع پیشرفته ترین ،دستگاه های بادی از قبیل،لمسه زن،دکمه کوب،پرس دکمه،استپ منگنه،میخ کوب

پیچ ام دی اف

پیچ شیروانی

پایه پلاستیکی

دکمه نگین دار

پولک دکمه ودکمه میخ دار

و غیره