ابزار مبل تانیش

انواع پیشرفته ترین ،دستگاه های بادی از قبیل،لمسه زن،دکمه کوب،پرس دکمه،استپ منگنه،میخ کوب

پیچ ام دی اف

پیچ شیروانی

پایه پلاستیکی

دکمه نگین دار

پولک دکمه ودکمه میخ دار

و غیره